Prezentacja         Partnerzy         Produkty/wyniki         Obszar prywatny Home         E-mail

EAS. Europejskie Ramy Akredytacji dla praktyków poradnictwa zawodowego.

Projekt EAS zakłada rozwój i testowanie wspólnego standardu akredytacji dla europejskich praktyków poradnictwa karierowego. Ramy te będą powstawały na bazie wyodrębnionych kompetencji niezbędnych do uzyskania akredytacji.

W realizację projektu zaangażowanych jest 40 europejskich organizacji/ stowarzyszeń i jest on rozwijany we współpracy z Komisją Europejską (Program Leonardo) oraz IAVEG (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego) największą międzynarodową organizacją działającą w tym obszarze.

Projekt jest adresowany zarówno do praktyków doradców zawodowych oraz instytucji lub organizacji, zainteresowanych procesem standaryzacji i akredytacji doradców zawodowych w swoich krajach. EAS pragnie wspomagać mobilność w zakresie poradnictwa zawodowego poprzez ramowy standard kompetencji.


EAS – czym sie zajmujemy w Projekcie?

  1. Analizowaniem istniejacych akredytowanych standardów dla praktyków poradnictwa zawodowego w róznych krajach OECD, koncentrujacych sie na niezbednych narzedziach i metodach oceny.
  2. Rozwijaniem walidacji (taxonomi) glównych kompetencji praktyków poradnictwa zawodowego i ram dla ich akredytacji. Schemat ten bedzie rozwijany we wspólpracy z IAVEG – Miedzynarodowym Stowarzyszeniem Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (www.iaevg.org)
  3. Testowaniem akredytowanych wytycznych wsród 350 praktyków poradnictwa i 17 –tu organizacji w 17 panstwach europejskich (co najmniej przez 20 doradców i 1 organizacje w kazdym kraju).
  4. Prowadzeniem dyskusji nad wytycznymi ze stowarzyszeniami poradnictwa zawodowego z dodatkowych 9-ciu panstw europejskich, które nie uczestnicza w pilotazu, po to, aby objac wszystkie kraje UE (wlaczajac takze kraje aplikujace).
  5. Międzynarodowym upowszechnianiem akredytowanych wytycznych jako części programu licencjonowania instytucji i organizacji z innych krajów.

Jakie beda spodziewane rezultaty EAS?

  • Analiza istniejacych wytycznych w poszczególnych krajach OECD.
  • Test pilotazowy przeprowadzony posród 350 praktyków poradnictwa karierowego oraz w 17-tu organizacjach w 17-tu krajach.
  • Ocena zwrotna wytycznych zebrana przez zawodowe stowarzyszenia poradnictwa karierowego z dodatkowych 9 krajów europejskich. W sumie w projekt zaangazowanych zostanie 26 krajów europejskich.
  • Wypracowane Wytyczne beda mogly byc wykorzystywane na szczeblu europejskim przez doradców kariery oraz instytucje zaangazowane w proces standaryzacji poradnictwa zawodowego.
Info: scannizzo@corep.it

 

 

Leonardo